Kind- en Jeugdcoaching- vaardigheden leren!

Vanuit mijn achtergrond in het basisonderwijs heb ik veel ervaring in het werken met kinderen en jeugd.

De laatste jaren ben ik mij gaan specialiseren in kinderen met problemen. Eerst als leerkracht, vervolgens ook als Intern Begeleider en later ook als rugzakbegeleider.

Mijn begeleiding is gebaseerd op de volgende filosofie:

“Problemen oplossen door vaardigheden te leren”

Mijn ervaring is dat problemen vaak ontstaan, doordat een kind een bepaalde vaardigheid nog niet beheerst.

Enkele voorbeelden:

  • Een kind praat steeds door anderen heen. Te trainen vaardigheid: leren hoe beurtwisselingen werken in gesprekken.
  • Een kind maakt een ongeïnteresseerde indruk tijdens de lessen op school, het let niet op (of lijkt niet op te letten). Te trainen vaardigheid: leren hoe je laat zien dat je naar de ander luistert, door aankijken, alert zijn, opdrachten direct uitvoeren.
  • Een kind heeft geregeld ruzie. Voorbeelden van te leren vaardigheden: leren luisteren naar de ander, leren herkennen van nonverbaal gedrag van de ander (emoties leren zien), voor jezelf opkomen zonder een ander te kwetsen, leren overleggen.
  • Een kind is niet zindelijk. Voorbeelden van te leren vaardigheden: controle krijgen over de blaas: leren starten en stoppen met plassen.
  • Een kind/ jeugdige loopt vast met huiswerk/ studeren.  Voorbeelden van te leren vaardigheden: Leren noteren van huiswerk in de agenda, leren plannen van het te maken/ te leren huiswerk, motivatie vinden om weer te gaan leren.

Nog meer voorbeelden van problemen die met deze werkwijze kunnen worden verbeterd: moeite met inslapen, moeite met vrienden maken, verlegenheid, onzekerheid, niet realistisch zelfbeeld, brutaliteit, agressie, treuzelen met aankleden en/ of uitkleden en naar bed gaan.

 

Scroll naar boven