Klachtenregeling

Carola Beekman weg hecht veel waarde aan tevreden klanten en clienten.

Daarom werkt zij voortdurend aan de kwaliteit van haar sessies, lessen en workshops. Er kunnen desalniettemin misverstanden ontstaan en indien je ergens ontevreden over bent, nodig ik je nadrukkelijk uit om mij hiervan op de kortst mogelijke termijn op de hoogte te brengen. Een gesprek zal nagenoeg altijd tot een voor jou aanvaardbare oplossing leiden. Mocht dat niet het geval zijn dan heb je de recht op restitutie van je laatste sessie, les of (deel van) workshop. De restitutie zal worden verleend na de ontvangst van een schriftelijke klacht met onderbouwing van de klacht, via de mail of per post. Het postadres vind u op de pagina Contact.

Vertrouwelijkheid en geheimhouding

Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Alle gegevens met betrekking tot een klacht worden gedurende een termijn van drie jaar na afhandeling door Carola Beekman bewaard. Deze gegevens zijn geheim en worden op een daartoe passende wijze bewaard. Carola Beekman zal zich tot het uiterste inspannen om je klacht naar volle tevredenheid af te handelen.

Scroll naar boven