Privacy policy

Carola Beekman behandelt uw e-mailadressen en persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk.
Deze worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij dit voor levering van de diensten noodzakelijk is.
Carola Beekman zal uw persoonlijke gegevens dus niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de door u gevraagde diensten.
Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Als u gegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij de aanvraag van een nieuwsbrief, bij uw inschrijving voor een cursus e.d., dan worden deze gegevens in een bestand vastgelegd. Het bestand waarin uw inschrijvingen zijn opgenomen, wordt ook gebruikt om u (persoonlijke) aanbiedingen te doen of u het laatste nieuws te bezorgen, tenzij u duidelijk aangeeft daartegen bezwaar te hebben.
Als u ons een bericht stuurt, bijvoorbeeld om dat via de site te publiceren, geeft u ons daarmee het recht dat bericht (inclusief de door u opgegeven naam) openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor een nadere vergoeding verschuldigd is.
Als u producten aan ons verstrekt, bijvoorbeeld beeldmateriaal, zullen deze niet ter beschikking worden gesteld aan derden, tenzij dit voor levering van de diensten noodzakelijk is. Alleen na schriftelijke overeenkomst mogen deze gegevens openbaar worden gemaakt en u geeft ons daarmee het recht dat product (inclusief de door u opgegeven namen) openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor een nadere vergoeding verschuldigd is.

Scroll naar boven